Normatives i Ordenances Municipals

Ordenança Instal·lacions i Equipaments Municipals
Normativa referent a l'ús dels equipamenti, instal·lacions i recursos municipals
 
Normativa Patis Oberts
Reglament d’ús i funcionament de l’espai Pati Obert a l’escola CEIP La Vall d’Osor
 
Normativa Urbanística 
La normativa urbanística d'Osor vigent des del 5 de novembre de 2010 és: Normes de planejament urbanístic per als municipis sense planejament, aprovada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat