Altres activitats

Durant l'any, i principalment fora de la temporada de caça, es duen a terme diferents activitats, unes en col·laboració amb altres associacions i altres directament, com són, participació a la Fira del Senglar d'Osor, col·laboracions diverses amb l'ADF Guilleries-Montseny i una de molt important que és la neteja de pistes i camins forestals de la zona; hem de tenir en compte que molts indrets són accessibles gràcies a aquesta tasca i per això volem demanar més col·laboració tant per part dels caçadors com d'altres persones a les quals els agrada gaudir de la natura.