AJUTS ACTUALS

Ajuts per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya
 
  • A partir del 18 d'octubre es poden demanar els ajuts en el marc del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya per a l'any 2022 
 
  • S’adreça als propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació dels habitatges o edificis buits i que estiguin situats en els municipis que es relacionen a l'enllaç https://habitatge.gencat.cat/municipis (municipis de fins a 1.000 hab. o de menys de 3.500 hab. situats en les comarques de muntanya).

 

  • Els ajuntaments podran impulsar que els propietaris dels habitatges buits de titularitat privada es presentin a la convocatòria.
 
  • El termini de presentació de sol·licituds és del 18 d'octubre al 2 de desembre de 2022.

 

  • Les obres objecte de les sol·licituds de subvenció no poden haver-se iniciat abans de l'1 de febrer de 2020.
 
  • L' import màxim de la subvenció serà del 90% del cost total de l'obra, amb un topall de 60.000 €/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat pública, i del 60% del cost total de l'obra, amb un topall de 40.000 €/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat privada.